Punt d'Informació Energètica


El Punt d’Informació Energètica és un servei públic que permet al ciutadà tenir una major consciència energètica. El ciutadà disposarà d’un assessorament tècnic personalitzat per resoldre qualsevol dubte referent en l’àmbit energètic.


On es troben?

Servei bàsic

El Punt d’Informació Energètica és una aposta de l'Agència Comarcal d'Energia i Clima (ACEC) per donar a conèixer als ciutadants l'energia que consumeixen, plantejar-se canvis d'hàbits, fer una inversió per tal d'estalviar energia o instal·lar energies renovables a la llar.

El Punt d'Informació Energètica municipal ofereix:

  • Un servei d'informació i atenció necessària a la ciutadania.

  • Un tècnic comarcal compartit que anirà una vegada al mes a cada municipi, es preveuen 12 sessions anuals de dues hores.

  • Uns horaris variables per poder donar un ventall d'oportunitats als ciutadants.

  • Una pàgina web de referència de caire informatiu.

  • Donar compliment al Pacte d'Alcaldes per tal d'assolir l'objectiu d'estalvi d'emissions de CO2 definit al PAES municipal.