L'Agència

L' Agència Comarcal de l´Energia i el Clima de l´Alt Empordà (ACEC) és un organisme d´abast comarcal i vinculat a l´administració pública a dintre l´estructura del Consell Comarcal de l´Alt Empordà per a promocionar l´ús racional de l´energia en el territori i treballar per a la seva adaptació al Canvi climàtic. L'ACEC realitza actuacions en matèria energètica en el seu àmbit territorial d´acció. El seu funcionament va encaminat a optimitzar la utilització dels recursos energètics tant a nivell local com comarcal i a potenciar accions de gestió sostenible als municipis amb l'objectiu de mitigar i adaptar-se al canvi climàtic.

L´Agència Comarcal de l´Energia de l´Alt Empordà va destinada a tots els ajuntaments de la comarca, però alhora a totes aquelles persones que tinguin qualsevol tipus d´inquietud respecte al canvi climàtic i a les accions que podem fer per a mitigar-lo o adaptar-nos-hi.

Missió

La Missió de l´Agència Comarcal de l´Energia és la de fomentar i coordinar la realització d´accions que tinguin per objectiu l´eficiència energètica del territori i facilitar la utilització de les energies renovables a la comarca de l´Alt Empordà. Darrerament s'inclouen també les adaptacions al canvi climàtic.


Objectius

Els principals objectius de l'ACEC són:

  1. Esdevenir una entitat energètica de referència a la comarca.

  2. Planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica que s´impulsin a la comarca.

  3. Promoure i desenvolupar projectes d´eficiència energètica i d´energies renovables tant en el sector públic com privat.

  4. Gestionar de manera eficient la gestió energètica les instal·lacions municipals.

  5. Promoure accions de sensibilització per a fomentar l´ús racional de l'energia a la ciutadania.

  6. Planificar accions d'adaptació al canvi climàtic a la comarca.


Serveis

Agència Comarcal de l'Energia i Clima (ACEC)

Àrea de Medi Ambient del CCAE

C/ Sant LLàtzer, 21

17600 Figueres


Tel: 972503088 ext 408 i 412

Fax: 972505681

mfrigola@altemporda.cat

vtorres@altemporda.cat