Factura elèctrica

La factura elèctrica

Què cal tenir en compte de la nova factura elèctrica?

L'1 de juliol del 2014 entra en vigor la nova tarificació elèctrica per a tarifes inferiors a 10kW, un nou sistema més difícil d'entendre i d'aplicar. El particular no veurà canvis en el format de la factura sinó en el preu de l'energia i en les tarifes de contractació. Actualment, segons la potència contractada hi han els següents models de contractació;

Potència ≤ 10 kW Potència >10 kW

  1. PVPC (Preu Voluntari del Petit Consumidor) Mercat lliure

  2. Mercat lliure

  3. Preu fix TUR (Bo Social)

  4. Mercat Lliure

Models de contractació

PVPC

Preu fix

PVPC amb bo social

Mercat lliure

Substitueix a l'antiga TUR (Tarifa d'Últim Recurs). Els particulars que tenien contractada la modalitat TUR automàticament passen el PVPC. El PVPC utilitza els preus reals del mercat diari de l'energia i no pas un preu trimestral, com es feia fins ara. És a dir, el preu mensual del terme d'energia de la nostre factura variarà cada mes. El PVPC només el poden oferir les comercialitzadores de referència que actualment són: Endesa Energía XXI, Iberdrola Comercialitzación de Último Recurso, Gas Natural SUR SDG, E.ON Comercialitzadora de Último Recurso y EDP Comercialitzadora de Último Recurso. Per tant, si disposes d'alguna d'aquestes comercialitzadores et veuràs afectat pel PVPC.

És l'oferta alternativa al PVPC i que estan obligades a oferir les comercialitzadores de referència. Es preveu però que el preu de l'energia sigui més elevat al PVPC, ja que l'usuari coneixerà el preu de l'energia facturat durant un any. Les propostes es poden consultar a la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència: www.cnmc.es.

És el model de contractació dirigit a consumidors vulnerables. Ofereix una reducció d'un 25% el preu de l'energia del PVPC. S’aplica automàticament a totes les residències habituals amb una potència contractada inferior a 3 kW. Addicionalment, es pot sol•licitar per als habitatges amb una potència contractada inferior a 10 kW sempre que compleixin els requisits següents:

 1. Família nombrosa.

 2. Pensionistes amb 60 anys o més que percebin pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

 3. Família amb tots els membres en situació d'atur.

Les comercialitzadores de mercat lliure t'ofereixin preus dins del mercat elèctric (preus variables) o bé contractar un preu fix. Cada comercialitzadora ofereix unes prestacions per cada client. Consulteu les diferents comercialitzadores a l'apartat d'aquest mateix web.


ATENCIÓ! Amb la factura de juliol us arribarà a casa una carta informativa sobre els nous productes de contractació. Descarrega-la aquí.

Vols estalviar en la factura elèctrica?

En aquest apartat t'ensenyem a interpretar i entendre els conceptes més rellevants de la factura elèctrica.

Si desemboliques la teva factura els conceptes que cal tenir més en compte són els següents.

I per saber-ne més descarrega't el pòster explicatiu sobre com interpretar la factura elèctrica.

Potència contractada

Potència facturada

El consum facturat

L'impost d’electricitat

És la potència màxima que pot consumir en un moment determinat la nostra instal·lació. És important que la potència contractada estigui adaptada a les dimensions i les necessitats del nostre habitatge, és a dir, al número d’aparells elèctrics que tenim a casa i a l’ús que en fem.

És el resultat de multiplicar la potència contractada per el preu de kW i el número de mesos o dies. El preu de la potència està regulat per l'Estat i per tant totes les comercialitzadores han d'oferir el mateix preu per aquest terme.

És el resultat de multiplicar el consum del període pel preu del kWh

És un impost sobre l’electricitat definit pel Govern. Aquest impost representa un 5,113% del cost de l’energia consumida i potència contractada.

El lloguer de comptadors

La tarifa

Generalment els comptadors pertanyen a la companyia elèctrica. Per l’ús de l’equip es paga un lloguer mensual determinat pel BOE anualment. Actualment, s’han començat a instal·lar comptadors digitals als habitatges. Per normativa les companyies elèctriques tenen com a data límit el 2018 per instal·lar-los a tots els habitatges.


Depenent de la potència contractada les tarifes que hi ha actualment al mercat són:

2.0 A: Per habitatges que tenen fins a 10 kW contractats a escollir entre:

 • 2.0 A normal: el preu del’energia consumida durant tot el dia és el mateix.

 • 2.0 DH (discriminació horària): la tarifa divideix el consum diari en dos períodes. El període punta que té un preu més elevat de l’electricitat que la tarifa 2.0A. En canvi el període vall (entre las 22 y las 12 h a l’ hivern i de les 23 a las 13 h a l’estiu) on el preu de l’energia és més econòmic.

 • 2.0 DHS (discriminació horària supervall): la tarifa divideix el consum diari en tres períodes. El preu de l’energia consumida en el tercer període (entre la 1h a les 7h matí) és més econòmic. Molt recomanable per la recarrega dels vehicles elèctrics.

2.1A: Per habitatges que tenen entre 10 i 15 kW contractats.

L’usuari també pot contractar la tarifa 2.1 DH (discriminació horària, funciona igual que la tarifa 2.0 A).