Consells d'estalvi energètic

Calefacció i climatització

 • A l’hivern una temperatura de 19-21ºC i a l’estiu una temperatura de 26ºC és suficient per gaudir d’un confort adient. Si reduïu la temperatura un grau us suposarà un estalvi d’energia del 8%.

 • No tapeu els radiadors amb mobles, aprofiteu al màxim la calor.

Per estalviar calefacció, reguleu el termòstat a 15ºC o bé a la posició econòmica de l’aparell, si sortiu de casa poques hores. Ara bé apagueu-lo si sortiu una bona estona.

 • Al voltant del 10% de la calor es perd a través de les finestres. Aquest percentatge es pot reduir si aïlleu amb cortines denses i uns bons vidres.

 • Obriu la finestra durant 10 minuts per ventilar les habitacions (al migdia quan fa fred i a primera hora del matí quan fa calor).

 • Informeu-vos dels avantatges energètics i econòmics a l’hora de renovar la caldera. Les calderes de condensació i les de biomassa són exemples de calderes que consumeixen menys combustible.

Electrodomèstics

 • Penseu bé què voleu abans d’obrir la porta del frigorífic. En 15 segons tot l’aire fred es perd i quan el tanquem ha de treballar per tornar a refredar. La temperatura ideal és de 3 a 5ºC (cada grau de refredament implica un increment del 5% en el consum d’energia).

 • Un electrodomèstic d’alta eficiència (de classe A, A+, A++ o A+++) us ajudarà a reduir la factura elèctrica. Tot i que el preu de l’electrodomèstic eficient és més car el consum energètic és menor i per tant el sobrecost es compensa al llarg de la vida útil de l’aparell.

 • No deixeu connectats els «permanents» (el pilot vermell o verd) d’un aparell electrònic si no es fa servir. Penseu que poden arribar a gastar el 25% del consum de l’aparell en ple funcionament. El pilot vermell o verd d’un aparell indica consum sense cap servei a canvi.

 • Abans de posar en marxa l’assecadora, el rentaplats i la rentadora assegureu- vos que estiguin plens.

Il·luminació

 • Sempre que sigui possible utilitzeu al màxim la llum natural.

 • Apagueu el llum cada vegada que sortiu de les habitacions.

 • Instal·leu bombetes i làmpades de baix consum, gasten 5 vegades menys i duren 10 vegades més.

 • Baixar una llum de intensitat regulable no vol dir baixar el consum energètic

Aigua Calenta Sanitària (ACS)

 • Instal·lant airejadors a totes les aixetes podeu estalviar fins a un 50% d’energia.

 • Sempre és millor dutxar-se que banyar-se, estalviareu fins a un 60% d’energia.

 • El sistema més eficient energèticament i més respectuós amb el medi ambient per a l’obtenció ACS són els panells d’energia solar tèrmica.

 • Una instal·lació de 2 a 3 m3 pot produir la major part d’aigua calenta sanitària d’un habitatge. Actualment, l’oferta de panells solars a les teulades es troba molt diversificada i és fàcilment adaptable a qualsevol edifici.

 • Aprofiteu l’aigua de la pluja per a regar les plantes interiors de casa. Alhora, si poseu un plat a sota no malbaratareu tanta aigua.