Comparador de tarifes

L'evolució del mercat elèctric Espanyol

El sector elèctric a Espanya, com ha passat a la majoria de països europeus, ha estat un sector regulat des de l'Administració per mitjà d'un sistema integrat per a tot el territori. És a dir comptava amb una Tarifa única en tot el territori establerta pel govern.

La Llei d'ordenació del sector elèctric (LOSEN), aprovada el 1994, va ser el primer pas per iniciar la liberalització elèctrica. Tanmateix, no va ser fins l' 1 de juliol de 2009 (segons la publicació del Reial Decret 485/2009), quan es va eliminar la tarifa elèctrica denominada Tarifa Integral, per donar pas a la liberalització total del mercat elèctric i la creació de la Tarifa Elèctrica d'Últim Recurs(TUR).

Així doncs, actualment el mercat elèctric espanyol està completament liberalitzat; això significa que qualsevol consumidor pot escollir quina empresa vol que li subministri l’energia elèctrica a casa.

Cal tenir en compte, però que el consumidor pot escollir entre:

Són les úniques comercialitzadores que et poden oferir els models de contractació regulats per l'estat: PVPC, preu fix i TUR amb bo social.

  • Comercialitzadores de lliure mercat: el consumidor acorda lliurement el servei amb qualsevol empresa comercialitzadora, a preus no regulats per l’Administració. Consulteu les comercialitzadodres de Mercat Lliure aquí.

Quina comercialitzadora escollir?

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) (www.cne.es) disposa d’una aplicació web on es poden comparar a temps real les ofertes de les diferents companyies (com un cercador de vols). Vàlid per a electricitat, gas o per als dos subministraments, es pot establir criteris de recerca com ara si volem discriminació horària, serveis addicionals de manteniment, o si volem energia verda certificada. Necessitareu però conèixer la potència contractada del nostre subministre i el consum estimat anual (ho trobareu a qualsevol factura).

Consulteu aquí les ofertes de les comercialitzadores.

I si tinc una consulta/reclamació?

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de l'Alt Empordà ajuda els ciutadans a formular reclamacions i defensar els seus drets davant les companyies subministradores. Consulta aquí on ens pots trobar.