Estalvi energètic


Si estalvies energia, estalvies diners i protegeixes el medi ambient


El consum energètic a la llar

El rebut de l'electricitat i gas ha augmentat notablement als darrers anys. El primer pas per reduir els costos és conèixer quins són i com es distribueixen els consums energètics a ala llar.

El repartiment dels consums energètics a la llar poden variar en funció dels aparells que hi ha instal·lats, de si la calefacció és elèctrica o de gas, de si es disposa d'aire condicionat,etc.

En general, però, la distribució dels consums energètics d'una casa tipus són els següents:

L'habitatge sostenible

La mesura més efectiva per estalviar energia és necessitar-ne poca. Una casa ben aïllada, amb poques pèrdues energètiques necessitarà menys energia per mantenir la temperatura interior que una casa mal aïllada. Si alhora té una bona orientació i optimitza l'energia que arriba del sol, el consum per climatitzar-la disminueix considerablement.

Abans de comprar o llogar un habitatge sol·liciteu el certificat de qualificació energètica.

Des de l’1 de juny de 2013, per llogar o vendre un edifici, habitatge o local s’ha de disposar del Certificat d’eficiència energètica.

El certificat d’eficiència energètica proporciona a l’usuari final informació útil sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. El certificat classifica l'edifici dins d'una escala de set lletres on la G corresponent a l'edifici menys eficient i la lletra A a l'edifici més eficient. A més, inclou informació sobre les característiques energètiques de l'envolvent ( aïllament i estanquitat dels tancaments i obertures de façanes i cobertes) i dels sistemes tèrmics (eficiència energia de l'aigua calenta sanitària, calefacció i climatització).

Tota la informació que necessiteu saber sobre com obtenir el certificat d'eficiència energètica dels edificis existents la trobareu aquí.