EL CONSUM ENERGÈTIC.

EL SISTEMA ELÈCTRIC

Quan encenem el llum o connectem un aparell elèctric es posa en funcionament un sofisticat sistema que comença a les centrals de producció, on es genera l'energia elèctrica. Les centrals elèctriques es classifiquen en funció de la font d'energia primària, renovable o no renovable, que fan servir per a produir l'energia mecànica necessària per a generar electricitat. Les centrals hidroelèctriques, eòliques, termoelèctriques solar i biomassa són exemples de centrals de producció d'energia renovable. En canvi, les centrals tèrmiques convencionals, tèrmiques de cicle combinat i nuclears utilitzen fonts d'energia no renovables per a la producció de l'energia elèctrica. 
Posteriorment, l'energia transformada en alta tensió es transporta a través de les instal·lacions elèctriques que són administrades per la societat Red Eléctrica Española (REE), operadora del sistema i gestora de la xarxa de transport. Les línies en mitja i baixa tensió, en canvi són propietat de cada companyia elèctrica distribuïdora, les quals tenen com a activitat principal construir les instal·lacions de distribució destinades a facilitar l’energia en els punts de consum, garantir el seu manteniment i gestionar-ne el funcionament.

La comercialització de l'energia va a càrrec de les comercialitzadores responsables de la compra d'energia al mercat elèctric i la venda posterior als consumidors.
LA DEMANDA ENERGÈTICA
El conjunt de la societat demana més energia en determinats moments del dia, és el que es coneix com a hora punta. 
Durant aquestes hores, és més car produir electricitat perquè és necessari que funcionin les centrals de producció més cares, que són també les que emeten més CO2. A més a més, tot el sistema elèctric s'ha de dimensionar per poder cobrir la demanda energètica sol·licitada a l'instant. Les hores puntes de demanda d'energia solen ser al mati i per la tarda/nit a l'hivern, en canvi a l'estiu al migdia coincidint amb les hores de major temperatura.

Visiteu la pàgina web de Red Elèctrica d'España i podreu conèixer quina és la producció i la demanda energètica a temps real del sistema elèctric.

EL CONSUM ENERGÈTIC A LA LLAR

El rebut de l'electricitat i gas ha augmentat notablement als darrers anys. El primer pas per reduir els costos és conèixer quins són i com es distribueixen els consums energètics a ala llar.

El repartiment dels consums energètics a la llar poden variar en funció dels aparells que hi ha instal·lats, de si la calefacció és elèctrica o de gas, de si es disposa d'aire condicionat,etc. 
En general, però, la distribució dels consums energètics d'una casa tipus són els següents: