Actuacions d'adaptació

Després de portar a terme el procés participatiu amb diferents agents del territori i a través de l'enquesta a la població, s'ha establert un llistat d'accions d'àmbit comarcal que serien interessants per a treballar conjuntament cap a l'adaptació de la població, els serveis públics, l'activitat econòmica i agrícola de la comarca.
Aquestes accions serviran:
- D'una banda per a iniciar un treball conjunt per a tirar endavant actuacions conjuntes entre els ens locals i l'ens comarcal.
- D'altra banda com a base per a poder determinar les accions d'adaptació que formaran part dels Plans d'energia sostenible ( actuals PAES) dels municipis per a introduir accions d'adaptació municipal al canvi climàtic. aquests canvis es faran en el moment de la revisió dels PAES.

PRESENTACIÓ D'IMPACTES I ACCIONS D'ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
Resum_accions_CCAE.docx