HABITATGE SOSTENIBLE

La mesura més efectiva per estalviar energia és necessitar-ne poca. Una casa ben aïllada, amb poques pèrdues energètiques necessitarà menys energia per mantenir la temperatura interior que una casa mal aïllada. Si alhora té una bona orientació i optimitza l'energia que arriba del sol, el consum per climatitzar-la disminueix considerablement. 


Sol·liciteu abans de comprar o llogar un habitatge el certificat de qualificació energètica. 


Des de l’1 de juny de 2013, per llogar o vendre un edifici, habitatge o local s’ha de disposar del Certificat d’eficiència energètica.

El certificat d’eficiència energètica proporciona a l’usuari final informació útil sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. El certificat classifica l'edifici dins d'una escala de set lletres on la G corresponent a l'edifici menys eficient i la lletra A a l'edifici més eficient. A més, inclou informació sobre les característiques energètiques de l'envolvent ( aïllament i estanquitat dels tancaments i obertures de façanes i cobertes) i dels sistemes tèrmics (eficiència energia de l'aigua calenta sanitària, calefacció i climatització). 


Tota la informació que necessiteu saber sobre com obtenir el certificat d'eficiència energètica dels edificis existents la trobareu aquí.