ACEC ALT EMPORDÀ


      
 L' Agència Comarcal de l´Energia i el Clima de l´Alt Empordà (ACEC) 
és un organisme d´abast comarcal i vinculat a l´administració pública a dintr
e l´estructura del Consell Comarcal de l´Alt Empordà per a promocionar l´ús racional de l´energia en el territori i treballar per a la seva adaptació al Canvi climàtic. L'ACEC  realitza actuacions en matèria energètica en el seu àmbit territorial d´acció. El seu funcionament va encaminat a optimitzar la utilització dels recursos energètics tant a nivell local com comarcal i a potenciar accions de gestió sostenible als municipis amb l'objectiu de mitigar i adaptar-se al canvi climàtic.

L´Agència Comarcal de l´Energia de l´Alt Empordà va destinada a tots els ajuntaments de la comarca, però alhora a totes aquelles persones que tinguin qualsevol tipus d´inquietud respecte al canvi climàtic i a les accions que podem fer per a mitigar-lo o adaptar-nos-hi.

La Missió de l´Agència Comarcal de l´Energia és la de fomentar i coordinar la realització d´accions que tinguin per objectiu l´eficiència energètica del territori i facilitar la utilització de les energies renovables a la comarca de l´Alt Empordà. Darrerament s'inclouen també les adaptacions  al canvi climàtic.


Els principals objectius de l'ACEC són:

1.Esdevenir una entitat energètica de referència a la comarca. 
2.Planificar i coordinar accions relacionades amb la gestió energètica que s´impulsin a la comarca. 
3.Promoure i desenvolupar projectes d´eficiència energètica i d´energies renovables tant en el sector públic com privat. 
4.Gestionar de manera eficient la gestió energètica les instal·lacions municipals. 
5.Promoure accions de sensibilització per a fomentar l´ús racional de l´energia a la ciutadania. 
6. Planificar accions d'adaptació al canvi climàtic a la comarca.

Consulta tota la informació sobre els serveis que s'ofereixen des de l'Agència Comarcal de l'Energia al catàleg de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà: