ACCIONS MUNICIPALS

Més d'una cinquantena de municipis estan adherits al Pacte d'Alcaldes per una energia local sostenible. El principal objectiu del Pacte consisteix en reduir per l'any 2020 el 20% de les emissions de CO2 del municipi. Per tal d' assolir l'objectiu els ajuntaments disposen de diferents documents de planificació estratègica (PAES, PALS, PGRM) amb accions concretes per cada àmbit d'actuació: energia, residus, mobilitat, aigua, paisatge...

En aquest apartat us informarem de les accions realitzades pels municipis de l'Alt Empordà.
S''estan mostrant 25 elements
MunicipiAccióDescripció DataInclosa a
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
MunicipiAccióDescripció DataInclosa a
    PAES 
Colera Enllumenat públic Substitució de làmpades de VM per VSAP 2013 PAES 
Colera Enllumenat públic Instal·lació de regulador de flux 2013 PAES 
Espolla Energies renovables Substitució caldera de gasoil de l'escola per una caldera de biomassa pendent a realitzar PAES 
Capmany Enllumenat públic Substitució de làmpades VSAP per LED pendent a realitzar PAES 
Espolla Enllumenat públic Substitució de làmpades de VSAP per làmpades LED  2011 PAES 
Espolla Estalvi energètic Maniobra d'apagada en horari nocturn de l'església  2010 PAES 
Espolla Residus Reubicació contenidors municipis en àrees d'aportació complertes 2012 PAES 
Maçanet de Cabrenys Energies renovables Instal·lació d'una xarxa de calor de biomassa per subministrar a l'escola, la rectoria i la llar d'infants. 2013 PAES 
Masarac Enllumenat públic Substitució de làmpades de VSAP per làmpades LED al nucli del Priorat 2012 PAES 
Espolla Residus Implantació de 19 compostadors casolans 2011 PAES 
Masarac Residus Implantació de 12 compostadors casolans  2011 PAES 
Palau de Santa Eulàlia Residus Implantació de 8 compostadors casolans 2011 PAES 
Palau de Santa Eulàlia Residus Implantació del nou sistema de recollida de residus Easy 2012 PAES 
Palau de Santa Eulàlia Residus Ubicar una àrea de contenidors complerta al nucli de Santa Eulàlia 2012 PAES 
Palau de Santa Eulàlia Residus Adequació d'un espai a l'edifici de l'ajuntament per a la recollida dels residus minoritàris com: cds, piles, bombetes, tòners.... 2012 PAES 
Sant Mori Eficiència energètica Instal·lació d'arrencador de velocitat al motor elèctric de la bomba del c/ Sorral 2009 PAES 
Espolla Eficiència energètica Instal·lació de maniobra temporitzada al motor de la depuradora del veïnat dels Vilars  2012 PAES 
Sant Mori Residus Implantació de 6 compostadors casolans 2010 PAES 
Sant Mori Estalvi energètic Maniobra d'apagada en horari nocturn de la il·luminació de la carretera GI-631 2012 PAES 
Santa LLogaia d'Àlguema Eficiència energètica Instal·lació d'arrencador electrònic al motor elèctric de la bomba d'aigua del c/ Figueres 2007 PAES 
Santa LLogaia d'Àlguema Enllumenat públic Substitució de làmpades de VSAP per LED al quadre c/ Escoles 2012 PAES 
Santa Llogaia d'Àlguema  Eficiència energètica- Enllumenat públic Instal·lació d'un reductor de flux al quadre elèctric del c/ Escoles 2012 PAES 
Santa LLogaia d'Àlguema  Residus Implantació de 6 compostadors casolans 2011 PAES 
Saus, Camallera i LLampaies Residus Construcció d'una deixalleria 2007 PAES 
S''estan mostrant 25 elements